Tanya Jawab – Zakat Fitrah

Bersama: Al Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini Pertanyaan 1: Apa zakat fitrah seseorang sah menurut syariat agama kita, kalau dibayarkan zakat seseorang? Jawab: Sah jika dilakukan dengan seizin dan ridha orang yang … Continue reading Tanya Jawab – Zakat Fitrah