ARTI PENTING KOTA MEKKAH BAGI KAUM MUSLIMIN

ARTI PENTING KOTA MEKKAH BAGI KAUM MUSLIMIN

Pertanyaan ke sepuluh dari fatwa no 3056

Pertanyaan:  Apa arti penting kota Mekkah bagi dunia Islam?

Jawaban:

Allah telah menjadikan Mekkah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, tempat yang aman, tanah suci. yang aman, berkumpul di sana para jemaah haji dan para ulamauntuk menunaikan manasik merekapada puncak kenyamanan dan ketenanganmengharapkan pahala dari Allah ta’ala dan takut akan adzabNya.

Di sana kaum muslimin saling mengenal dan saling menasihati, saling bermusyawarah dalam perkara yang mereka butuhkan baik dalam urusan agama mereka maupun urusan dunia mereka. Dilipatgandakan di sana shalatdan amalan shalih. Allahlah tempat meminta taufiq, semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad keluarga beliau dan sahabat beliau.

Dewan Tetap untuk Pembahasan Ilmiyah dan Fatwa.

Ketua:  Abdul Aziz bin Baazwakil ketua
Wakil ketua: Abdurrazzaq Afifi
Anggota: Abdullah ghudayyan; Abdullah bin Qu’ud

* Alih bahasa: Ustadz Abu Hafs Umar al Atsary

Sumber artikel: Whatsapp Salafy Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.