Tagged: Tidak Boleh Mengambil Ilmu Dari Ahli Bid’ah

Tidak Boleh Mengambil Ilmu Dari Ahli Bid’ah 0

Tidak Boleh Mengambil Ilmu Dari Ahli Bid’ah

TIDAK BOLEH MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID’AH Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Sesungguhnya tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid’ah sama sekali, walaupun dalam bidang yang tidak berkaitan dengan bid’ahnya. Misalnya kita menjumpai...