0

YANG MENCINTAI SAHABAT DAN YANG MEMBENCI MEREKA

YANG MENCINTAI SAHABAT رضي الله عنهم DAN YANG MEMBENCI MEREKA ___________________________________? Berkata Syaikh Al Imam Sholih Al Fauzan hafizhahullah : “Orang-orang yang mencintai Sahabat dan orang-orang Sholihin serta memuji mereka dan memintakan ampun bagi...

0

JANGAN MALU MENGATAKAN “SAYA TIDAK TAHU”

JANGAN MALU MENGATAKAN “SAYA TIDAK TAHU” _______________________________________________? Ditanyakan kepada Al Imam Asy-Sya’bi tentang suatu permasalahan, lalu beliau berkata : “Saya tidak tahu” Maka dikatakan kepada beliau : “Tidakkah anda malu dengan ucapan anda ‘saya...

0

AMALAN YANG AFDHAL ANTARA ADZAN DAN IQAMAT

AMALAN YANG AFDHAL ANTARA ADZAN DAN IQAMAT ___________________________________? Faedah:  Berkata Al ‘Allamah Shalih Al Fauzan hafizhahullah ketika men-syarah hadits shahih; { Doa antara Adzan dan Iqamah tidak tertolak } “Banyak manusia yang mengabaikan untuk...

0

SIAPAKAH YANG BERHAK DENGAN GELAR “SYAIKH” & “IMAM”

SIAPAKAH YANG BERHAK DENGAN GELAR “SYAIKH” & “IMAM” ?? __________________________________? Berkata Asy-Syaikh Al Allamah Al-‘Utsaimin rahimahullah: “Dikeadaan kita ini, pada saat ini di zaman ini, semuanya disebut dengan “Syaikh”, bahkan walaupun penuntut ilmu pemula,...

0

KAPANKAH PERKATAAN SAHABAT ITU JADI HUJJAH

KAPANKAH PERKATAAN SAHABAT ITU JADI HUJJAH __________________________________? Faedah dari Asy-Syaikh ibnu ‘Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al Baiquniyyah ; ‘Kapan perkataan Sahabat Nabi bisa dijadikan hujjah ? Jawab : Yakni dengan 3 syarat : 1....

0

HUKUM BERTAHMID KETIKA BERSIN DALAM SHALAT

HUKUM BERTAHMID KETIKA BERSIN DALAM SHALAT ___________________________________? Syaikh bin Baz rahimahullah ditanya: “Jika seseorang dalam keadaan shalat kemudian bersin apakah dia bertahmid (mengucapkan ‘Alhamdulillah ?,-red), baik shalat wajib ataupun sunnah ? Maka Syaikh rahimahullah...

0

ALLAH MEMBAGIKAN ILMU KEPADA SIAPA YANG DIA CINTAI

ALLAH MEMBAGIKAN ILMU KEPADA SIAPA YANG DIA CINTAI __________________________________? Faedah : Berkata Al Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah : “Ilmu adalah perbendaharaan, Allah membaginya bagi siapa yang Allah sukai,.. Andaikata ilmu dikhususkan bagi seseorang...

0

RASA TAKUT

BEBERAPA JENIS “TAKUT” ___________________________________? Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah: ” Takut terbagi kedalam beberapa jenis ; Yang pertama; takut yang (disertai) dengan penghinaan diri, pengagungan terhadap yang ditakuti dan merendahkan diri...