Category: Nasehat

0

PERMUSUHAN SYAITHAN

Permusuhan Syaithan Berkata sebagian salaf : “Jika Iblis dan bala tentaranya berkumpul, tidaklah mereka bergembira dengan sesuatu sebagaimana gembiranya mereka dengan 3 (tiga) perkara : 1. Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya. 2. Seseorang...

0

BERKAH DARI BERBAKTI KEPADA IBU (ORANGTUA)

Berkah dari Berbakti Kepada Ibu (Orangtua) Berkata Muhammad bin Basysyar rahimahullah : “Saya ingin melakukan rihlah/ perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, namun ibuku melarangku, maka akupun mentaati ibuku, maka (sebab itu) aku pun diberkahi...

0

CERAMAH DI PEKUBURAN

Ceramah di Pekuburan Berkata Al ‘Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin رحمه الله “Menceramahi orang-orang yang ada kaitannya dengan kematian dan permasalahan menguburkan jenazah atau yang semisal itu dalam keadaan duduk untuk melembutkan hati...

0

TERBURU-BURU DALAM BERFATWA

Terburu-buru Dalam Berfatwa Berkata Abdurrahman bin Abi Laila (Tabi’in w. ± 80 H) rahimahullah : “Aku mendapati di masjid ini 120 orang dari kalangan Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak ada satupun dari...

0

KETIKA HAMBA SAKIT

Ketika Hamba Sakit Rasulullah ﷺ bersabda : “Jika seorang hamba sakit, Allah Ta’ala mengirim kepadanya dua Malaikat kemudian berfirman; ‘Lihatlah apa yang ia katakan terhadap para penjenguknya, jika ia bertahmid dan memuji Allah, ‘...

0

YANG MENGIKUTI ADAM DAN YANG MENGIKUTI IBLIS

Yang Mengikuti Adam dan Yang Mengikuti Iblis Berkata Syaikhul Islam ibnu Taymiyyah rahimahullah : ” Sesungguhnya Adam (‘alahissalaam) tatkala berbuat dosa, beliau langsung bertaubat dan Rabbnya pun menerima taubatnya dan memberinya hidayah, Adapun Iblis, (ketika...